BẢNG GIÁ


  1. Đăng ký gói cước theo năm:

STT

Tên gói cước

Đơn vị tính

Số lượng

Giá cước/gói (Chưa VAT)

VAT 10%

1

HĐ_Min

Gói

 

200.000

20.000

  1. Đăng  ký gói cước theo gói  hóa đơn

STT

Tên gói cước

Đơn vị tính

Số lượng

Giá cước/gói (Chưa VAT)

VAT 10%

1

HD300

Gói

 

300.000

30.000

2

HD500

Gói

 

420.000

42.000

3

HD1.000

Gói

 

670.000

67.000

4

HD2.000

Gói

 

1.000.000

100.000

5

HD5.000

Gói

 

2.150.000

215.000

6

HD10.000

Gói

 

3.600.000

360.000

7

HD_Max

Gói

 

300.000.000

30.000.000

  1. Đăng  ký gói cước số lượng hóa đơn

STT

Tên gói cước

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá/hóa đơn (ChưaVAT)

VAT 10%

1

Số lượng hóa đơn >10.000 hóa đơn

Hóa đơn

 

300

30

 

Hỗ trợ trực tuyến

 
CSKH 1:
Lê Ninh

ĐT: 0936.382.383


CSKH 2:
Phạm Vân Anh

ĐT: 0925.000.795


Thống kê